Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Nový Zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice OB09 – Odsíření ocelové konstrukce / technologie / opláštění

Rok realizace

2010

Popis

Rok realizace:

ocelové konstrukce / technologie:           2010 - 2012

opláštění:                                             2011 - 2012

Lokalita: Areál ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice, Bílina, Česká republika       

Popis:

Ocelové konstrukce, technologie a opláštění objektů systému odsíření Elektrárny Ledvice.

Účelem technologie odsíření je zajištění finálního vyčištění kouřových spalin, které budou produkovány nově vybudovaným blokem 660 MWe. Je použita „mokrá vápencová metoda" (vypírání surových kouřových spalin pomocí vápencové suspenze v systému absorpce), která má nejvyšší provozní účinnost. Jako vedlejší produkt této technologie vzniká tzv. energo-sádrovec, který je dále využíván v různých odvětvích stavebnictví.

Objekty a technologické části:

Vykládka a sklad vápence:

 • Ocelová konstrukce budovy (rozměry: d=60,0m x š=27,0m x v=18,0m)
 • Technologie
 • Gumové obložení výsypek + vibrační podavače vápence (10ks)
 • Pásové (175m) a korečkové dopravníky (1ks x 25m)
 • Technologie odprášení

Budova drcení a mletí vápence:

 • Ocelová konstrukce budovy (rozměry: d=7,0m x š=21,5m x v=31,0m / d=25,0m x š=21,5m x v=12,0m)
 • Technologie
 • Drtiče vápence (2ks)
 • Korečkové dopravníky (2ks x 37m)
 • Denní sila vápence 1,2 (průměr:7m/výška:17m/tloušťka plechu: 8mm) + filtrační zařízení
 • Váhové dopravníky (2ks x 5m)
 • Kulové mlýny 1,2 (2 x 40tun)
 • Cirkulační nádrže (2ks) vč. míchadel a čerpadel
 • Hydrocyklony vápence (2ks)
 • Čerpadla vápencové suspenze (2ks)

Nádrže vápencové suspenze 1,2:

 • Svařovaná ocelová konstrukce nádrží / válcová konstrukce splochou střechou (průměr:8,5m/výška:15,3m/tloušťka plechu: od 8,0 do 6,0mm)
 • Servisní plošiny technologie
 • Technologie
 • Míchadla vápencové suspenze (2ks)

Čerpací stanice odsíření:

 • Ocelová konstrukce budovy (rozměry: d=40,0m x š=14,0m x v=13,5m)
 • Schodišťová věž a výtah absorberu (rozměry: d=10,0 x š=3,0 x v=41,0m)
 • Potrubní most (celková délka: 34m)
 • Technologie
 • Recirkulační čerpadla (5ks)
 • Kompresory oxidačního vzduchu (2ks)
 • Procesní čerpadla (7ks)
 • Jímková čerpadla a míchadla (3ks)
 • Technologie chlazení surových spalin

Kouřovod surových spalin:

 • Podpůrná ocelová konstrukce vč. servisních lávek
 • Svařovaná ocelová konstrukce kouřovodu

(průřez:11,0x11,0m/délka:70,0m/tloušťka plechu: 8,0mm)

 • Ocelová konstrukce chladiče spalin (rozměry: d=4,0m x š=21,0m x v=55,0m)
 • Technologie
 • Systém nouzového chlazení (materiál: Alloy 31)
 • Svazky chladiče spalin
 • Sekundární tepelný výměník (umístění: objekt strojovny)
 • Kompenzátory (2ks)

Absorbér:

 • Svařovaná ocelová konstrukce absorberu / válcová konstrukce splochou střechou průměr: 21m, od +/-0,0 do +10,5m

kónus: od +10,5m do 14,0m, změna průměru z 21m na 17m

průměr: 17m, od +14,0m do +50,0m

výška: 50m

tloušťka plechu: od 18,0 do 10,0mm

 • Vstup spalin do absorbéru/svařovaná konstrukce (materiál: Alloy 59)
 • Výstup spalin zabsorbéru/svařovaná konstrukce
 • Podpůrné konstrukce vnitřního vybavení
 • Servisní kruhové plošiny technologie
 • Technologie
 • Systém oplachu vstupu do absorbéru (materiál: Alloy 59)
 • Rozstřikovací roviny (5 úrovní)
 • Odlučovač kapek (1 úroveň)
 • Míchadla (5ks)

Kouřovod vyčištěných spalin:

 • Podpůrná ocelová konstrukce vč. schodišťové věže a servisních lávek kouřovodu (rozměry: d=6,0m x š=13,0m x v=52,0m)

Vypouštěcí zásobník:

 • Svařovaná ocelová konstrukce zásobníku / válcová konstrukce splochou střechou (průměr:16m/výška:27m/tloušťka plechu: od 20,0 do 8,0mm)
 • Servisní plošiny technologie
 • Technologie
 • Míchadla (4ks)

Budova odvodnění a meziskladu sádrovce:

 • Ocelová konstrukce budovy (rozměry: d=15,0m x š=21,5m x v=25,0m)
 • Technologie
 • Odstředivky (5ks)
 • Hydrocyklon sádrovce (1ks)
 • Hydrocyklon odpadní vody (1ks)
 • Pásové dopravníky sádrovce (2ks x 20m)
 • Korečkový dopravník sádrovce (1ks x 15m)
 • Šnekový dopravník (1ks)
 • Čerpadla a jímkové míchadlo (13ks)
 • Míchadla (4ks)

Trubkový dopravník sádrovce:

 • Podpory trubkového dopravníku + napínací věž (celkem 7 podpor, výšky podpor od 7m do 18m)
 • Ocelová konstrukce trubkového dopravníku (celková délka: 220m)

Nakládka a sklad sádrovce:

 • Ocelová konstrukce budovy skladu (rozměry: d=53,0m x š=25,0m x v=23,0m)
 • Ocelová konstrukce budovy nakládky (rozměry: d=45,0m x š=6,0m x v=13,5m)
 • Technologie
 • Pásové dopravníky (160m)
 • Škrabákový dopravník sádrovce (1ks)
 • Teleskopická nakládací zařízení (2ks)

Opláštění objektů:

Vykládka a sklad vápence:

 • Opláštění budovy

rozměry: d=60,0 x š=27,0 x v=18,0m

Budova drcení a mletí vápence:

 • Opláštění budovy

rozměry: d=7,0m x š=21,5m x v=31,0m/d=25,0m x š=21,5m x v=12,0m

Čerpací stanice odsíření:

 • Opláštění budovy

rozměry: d=40,0m x š=14,0m x v=13,5m

 • Schodišťová věž a výtah absorbéru

rozměry: d=10,0m x š=3,0m x v=41,0m

 • Střechy nad betonovou částí objektu

rozměry: d=40,0m x š=12,0m

Budova odvodnění a meziskladu sádrovce:

 • Opláštění budovy

rozměry: d=15,0m x š=21,5m x v=25,0m

Nakládka a sklad sádrovce:

 • Opláštění budovy skladu

rozměry: d=53,0m x š=25,0m x v=23,0m

 • Opláštění budovy nakládky

rozměry: d=45,0m x š=6,0m x v=13,5m

Projektová a dílenská dokumentace ocelových konstrukcí a opláštění. Výroba a montáž ocelových konstrukcí / montáž technologií. Dodávka a montáž opláštění.

Poptejte cenu