Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

PILA ŠTĚTÍ STAVEBNÍ OBJEKTY SO02 až SO07

Rok realizace

2019/2020

Popis

Realizace:
06/2019 – 06/2020

Lokalita:
Pila Štětí – LABE WOOD s.r.o., Štětí, Česká Republika

Popis:
Pila Štětí zpracovává kulatinu z jehličnatých stromů a vytváří tak sub–produkty především pro stavební a truhlářské účely (hranoly, desky, lišty, latě). Při plné kapacitě je pila schopna ročně zpracovat jeden milion kubíků kulatiny. Vedlejší produkty výroby, kterými jsou štěpka, piliny a kůra, zpracuje jako surovinu sousední papírna Mondi Štětí pro výrobu celulózy, papíru a energie.

Stavební objekty a technologické části:

SO 02: HALA ÚDRŽBY
•    D+M ocelové konstrukce
•    dílenská dokumentace ocelové konstrukce
•    ocelová konstrukce výměn ve stěnách a ve střeše (okna, dveře, vrata, světlíky)
•    ocelová konstrukce ztužení ve střeše
•    hmotnost OK: cca 9,0 t

SO 03: TŘÍDÍCÍ LINKA KULATINY
•    D+M ocelové konstrukce
•    ocelová konstrukce střechy
•    hmotnost OK: cca 28,0 t

SO 04: ODKORŇOVACÍ LINKA
•    D+M ocelové konstrukce
•    ocelová konstrukce střechy
•    ocelová konstrukce stěnových prvků
•    hmotnost OK: cca 87,0 t

SO 05: SKLAD PILIN, KŮRY, ŠTĚPKY
•    D+M ocelové konstrukce
•    ocelová konstrukce střechy
•    hmotnost OK: cca 35,0 t

SO 06: PILNICE
•    D+M ocelové konstrukce
•    ocelová konstrukce výměn ve stěnách a ve střeše (okna, dveře, vrata, světlíky)
•    ocelová konstrukce ztužení ve střeše
•    hmotnost OK: cca 10,0 t

 

 

 

 

 

 

 

 

Poptejte cenu