Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Předpjaté ocelové konstrukce

Rok realizace

2003-2015

Popis

Rok realizace: 2003-2015

Rozsah činností:

 • Koncepční návrh ocelových konstrukcí, spolupráce s architektem
 • Všechny stupně projektové přípravy
 • Návrhy předpínacích postupů a modelů
 • Aplikace tenzometrů na konstrukci a kalibrace
 • On-line měření na stavbě a řízení předpínání
 • Frekvenční měření sil v táhlech a lanech
 • Ověření naměřených dat s teoretickým modelem Předepnutím konstrukce lze dosáhnout:
 • Specifického architektonického výrazu
 • Příznivé redistribuce vnitřních sil v konstrukci
 • Snížení hmotnosti a ceny konstrukce
 • Zvýšení tuhosti konstrukce
 • Nadvýšení a úpravy tvaru ocelové konstrukce

 

Poptejte cenu