Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

UNIPETROL RPA, S.R.O. LITVÍNOV- VÝMĚNA KOTEVNÍCH LAN

Rok realizace

2020

Popis

Rok realizace:
2020

Lokalita:                
Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov, Česká republika

Popis:
Nosná konstrukce
Nosnou konstrukci polního hořáku tvoří komín s rourovým dříkem kotvený ve třech úrovních do tří směrů. Na vrcholu je umístěn molekulový uzávěr o výšce 10,5 m a hořák o výšce 3,5 m. Celková výška konstrukce je 90 m. Dřík je tvořen rourou o průměru 1600 mm, vyjma dolní části o výšce 8,1 m s průměrem 2800 mm. Tloušťka stěny je kromě lokálně zesílených míst (okolí otvorů, kotevní úrovně) po celé výšce 10 mm. Molekulový uzávěr má v hlavní části průměr 3000 mm. V patě je konstrukce zesílena čtyřma navzájem propojenýma nohama svařených z trubkových profilů.

Kotevní lana
Lana všech úrovní jsou šestipramenná s drátěnou duší skladby 6x36 WS-IWRC. Lana III. kotevní úrovně mají průměr 38 mm a jmenovitou pevnost 1960 MPa. Lana I. a II. kotevní úrovně mají průměr 28 mm a jmenovitou pevnost 1960 MPa.
Ve spodní části jsou lana kotvena do svislého plechu P30, který je upevněn k základu (viz [D2]), s výjimkou lan třetí kotevní úrovně, která jsou kotvena na nový plech P40 přivařený ke stávajícímu plechu P30.
V horní části jsou lana kotvena přes D-třmen do svislého plechu P60 (I. a II. kotevní úroveň), resp. P80 (III. kotevní úroveň).

Studie, RDS, výrobní dokumentace, výroba a montáž ocelových konstrukcí pro nová kotevní lana, technologický (předpínací) postup, výměna kotevních lan, tenzometrická a frekvenční měření.

 

 

 

 

 

Poptejte cenu