Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

VRCH DUBNÍK VE SLÁNSKÝCH VRŠÍCH, SLOVENSKO

Rok realizace

2022

Popis

Rok realizace:
2022

Místo:                
Vrch Dubník ve Slánských vrších, Slovensko

Popis:
Vysílač Dubník je se svou výškou 307 m nejvyšší stavbou na Slovensku. Dřík stožáru je tvořen štíhlou ocelovou rourou o vnitřním průměru 2500 mm do úrovně +251 m. Do této výšky je vysílač obsluhován výtahem. Nad úrovní +254,2 m pokračuje roura o vnitřním průměru 1600 mm. Tloušťka stěny dříku je 10 mm, resp. 14 mm v dílech patních a dílech se styčníky pro připojení lan a resp. 18 mm nad úrovní +254,2 m. Ve vrcholu ocelového dříku ve výškové úrovni +286 m je připojen laminátový válcový nástavec výšky 19,4 m. Na jeho vrcholu je instalován v ocelovém dílu výšky 1,5 m pohlcovač kmitů. V patě je dřík vetknut do základové patky. Lana jsou zakotvena v každém směru do třech betonových bloků. Lana jsou jednopramenná vinutá z pozinkovaných drátů průměru 47,5 mm (po výměně 48 mm), shodně ve všech kotevních úrovních. Lana jsou zakončena zalévanými koncovkami s čepem. Na dolním konci lan je napínací zařízení kotvené do základového bloku přes spojku s čepy umožňující natáčení ve svislém i vodorovném směru (kardan). Obdobně (přes kardany) jsou lana kotvena také u tělesa stožáru.

Diagnostika ocelové konstrukce, studie, RDS, výrobní dokumentace.

Výroba a montáž ocelových konstrukcí pro nová kotevní lana, technologický (předpínací) postup,  výměna kotevních lan, tenzometrická a frekvenční měření.

 

 

Poptejte cenu