Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Životnost kotevních lan

Rok realizace

2012-2015

Popis

Rok realizace:

Stožár Krásné 180 m 2011

Stožár Javořice 164 m 2012-2013

Dvojice stožárů Topolná 270 m 2014-2015

Lokality:

Krásné, Pardubický kraj, Česká republika Javořice, kraj Vysočina, Česká republika Topolná, Zlínský kraj, Česká republika

Popis:

  • Určení zbytkové životnosti kotevních lan vychází z výsledků prohlídky a teoretického výpočtu, jehož vstupní parametry jsou zjištěny měřením na konstrukci a doplněny meteorologickými údaji určenými z dlouhodobých záznamů (četnosti rychlostí a směrů větru). Cílem prováděného měření na konstrukci je zpřesnění vztahu mezi zatížením větrem a spektry rozkmitů napětí, případně také zpřesnění parametrů zatížení větrem v dané lokalitě (parametry drsnosti terénu apod.).
     
  • Na kotevních lanech, případně na vybraných místech ocelové konstrukce jsou pomocí tenzometrů zaznamenávány rozkmity napětí. Tenzometrické měření je doplněno měřením zrychlení konstrukce, zejména kotevních úrovní pomocí akcelerometrů. Jsou používány akcelerometry s vysokou citlivostí 10 V/g. Současně s měřením odezvy konstrukce je zaznamenávána rychlost a směr větru pomocí ultrazvukových anemometrů se vzorkovací frekvencí min. 10 Hz. Výsledkem měření jsou spektra rozkmitů napětí v závislosti na různých rychlostech a dalších vlastnostech větru (směr, intenzita turbulence, spektrální hustota).
     
  • Měření a vyhodnocení bylo prováděno ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd – ÚTAM AV ČR, v.v.i.

Poptejte cenu

Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

EXCON, a.s., poskytuje všechny své služby i po dobu nouzového stavu

Vážení obchodní partneři naší společnosti,

tímto sdělením bychom Vás rádi informovali, že naše společnost EXCON, a.s., i v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, poskytuje nadále všechny své služby.

Neplánujeme žádné přerušení prací. Přijali jsme taková interní opatření, aby bylo možné dodržet všechny sjednané závazky.

Pokud by se situace na naší straně změnila, budeme Vás neprodleně informovat a individuálně domlouvat následné kroky.

Přijímáme nové objednávky na všechny naše činnosti a naše nabídky se snažíme zpracovávat v termínech, které jsou požadované.