Reference a ukázky ocelových konstrukcí | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Životnost kotevních lan

Rok realizace

2012-2015

Popis

Rok realizace:

Stožár Krásné 180 m 2011

Stožár Javořice 164 m 2012-2013

Dvojice stožárů Topolná 270 m 2014-2015

Lokality:

Krásné, Pardubický kraj, Česká republika Javořice, kraj Vysočina, Česká republika Topolná, Zlínský kraj, Česká republika

Popis:

  • Určení zbytkové životnosti kotevních lan vychází z výsledků prohlídky a teoretického výpočtu, jehož vstupní parametry jsou zjištěny měřením na konstrukci a doplněny meteorologickými údaji určenými z dlouhodobých záznamů (četnosti rychlostí a směrů větru). Cílem prováděného měření na konstrukci je zpřesnění vztahu mezi zatížením větrem a spektry rozkmitů napětí, případně také zpřesnění parametrů zatížení větrem v dané lokalitě (parametry drsnosti terénu apod.).
     
  • Na kotevních lanech, případně na vybraných místech ocelové konstrukce jsou pomocí tenzometrů zaznamenávány rozkmity napětí. Tenzometrické měření je doplněno měřením zrychlení konstrukce, zejména kotevních úrovní pomocí akcelerometrů. Jsou používány akcelerometry s vysokou citlivostí 10 V/g. Současně s měřením odezvy konstrukce je zaznamenávána rychlost a směr větru pomocí ultrazvukových anemometrů se vzorkovací frekvencí min. 10 Hz. Výsledkem měření jsou spektra rozkmitů napětí v závislosti na různých rychlostech a dalších vlastnostech větru (směr, intenzita turbulence, spektrální hustota).
     
  • Měření a vyhodnocení bylo prováděno ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd – ÚTAM AV ČR, v.v.i.

Poptejte cenu