Diagnostika ocelových konstrukcí I Vysoká kvalita | EXCON

Určujeme trendy
V komplexní realizaci
ocelových konstrukcí

Diagnostika ocelových konstrukcí

Úvod / Ostatní produkty a služby

V rámci diagnostiky ocelových konstrukcí nabízí společnost EXCON, a.s. komplexní služby pokrývající provádění prohlídek ocelových konstrukcí v rozsahu dle ČSN 73 2604.

V návaznosti na základní vyhodnocení stavu ocelové konstrukce nabízíme také provádění dílčích činností NDT zkoušení, jako je ultrazvukové měření tloušťek, penetračních zkoušek a vizuálních zkoušek. Pro pokrytí ostatních specifických NDT a DT metod spolupracujeme s předními akreditovanými laboratořemi.

Diagnostika staveb - dlouhodobý monitoring

V případě, že je to pro vyhodnocení aktuálního stavu konstrukce nezbytné, nabízíme také provádění dlouhodobého monitoringu, například dynamických veličin konstrukcí. Monitoring může být prováděn on-line, nebo off-line.

Pokud se jedná o konstrukci, kde dochází ke kombinaci různých typů materiálů nosného i nenosného konstrukčního systému, zajistíme pokrytí diagnostiky všech typů materiálů vlastními silami, nebo ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmi, zabývajícími se výhradně diagnostikou specifických druhů stavebních materiálů.

Díky úzké součinnosti jednotlivých produktů společnosti EXCON, a.s. nabízíme také zhotovení náhradních dokumentací ocelových konstrukcí, případně oprav nevyhovujících detailů, či konstrukcí jako celku.

Společnost EXCON, a.s. je v oblasti diagnostiky ocelových staveb partnerem předním českým společnostem, jako je například ČEZ a.s., České Radiokomunikace a.s. nebo Českomoravský beton a.s.

Reference:

Kontakt: Ing. Jindřich Syrovátka, manažer technické kontroly, +420 737 270 670, e-mail: syrovatka@excon.cz

Diagnostika ocelových konstrukcí
Tento web používá soubory cookie k anonymizované analýze návštěvnosti webu. Více informací

 

Společnost EXCON, a.s. má za sebou 30 let úspěšného působení na trhu. I po generační obměně stojí pevně na svých tradičních základech. Více...